Jusshjelpa i Nord-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner i Nord-Norge. Vår målsetning er å gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest. Saksbehandlerne er viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. All juridisk hjelp, både muntlig og skriftlig, blir kvalitetssikret i grupper før svar kan gis.

Jusshjelpa i Nord-Norge driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Universitetet i Tromsø, samt fylkeskommuner og kommuner i landsdelen. Vi mottar også noe støtte fra private organisasjoner.

Etter at saken er meldt inn til sekretæren vår, vil den bli tildelt en saksbehandler, som tar saken til behandling i en saksbehandlingsgruppe. Vi ønsker å bruke våre ressurser til å hjelpe de som ikke har mulighet til å få hjelp andre steder, og som har problemer som anses viktige å få løst. Det må påpekes at ut over dette vil Jusshjelpa alltid forsøke å gi råd til den som tar kontakt med oss, enten ved å svare på relativt enkle spørsmål eller ved å henvise til instanser som kan hjelpe vedkommende.

Vi har ofte saksinntak i kommuner i hele Nord-Norge. Følg gjerne med på vår hjemmeside for informasjon om våre reiser.

Jusshjelpa i Nord-Norge bistår blant annet med følgende rettsområder:

 • Arbeid
 • Arv
 • Barn
 • Familie
 • Fengsel
 • Gjeld
 • Samboer
 • Sosial
 • Trygd
 • Husleie
 • Forvaltning
 • Utlendingsrett
 • Pengekrav

Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett eller skatte- og avgiftsplanlegging.