Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi gir bistand uavhengig av bosted og personlig økonomi. Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

Jussformidlingen driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Bergen kommune og Velferdstinget ved UiB. Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fylkeskommuner, fond, stiftelser og private.

Jussformidlingen bistår blant annet med følgende rettsområder:

 • Arbeid
 • Arv
 • Testament
 • Familie
 • Samboer
 • Sosial
 • Trygd
 • Husleie
 • Forvaltning
 • Tingsrett
 • Kontrakt
 • Forbrukerkjøp
 • Erstatning
 • Ulendingsrett
 • Forsikring
 • Avhending av fast eiendom
 • Sameie
 • Borettslag
 • Pengekrav
 • Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging.