Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis rettshjelp og rettighetsinformasjon til kvinner i hele landet. Våre saksbehandlere er viderekomne kvinnelige jusstudenter, og de besvarer henvendelser om mange ulike rettsområder og holder rettighetsinformasjon til ulike kvinnegrupper.

JURK arbeider også rettspolitisk for å styrke kvinners reelle rettigheter. Vi har også flere prosjekter i utlandet, og samarbeider med flere organisasjoner både i inn-og utland for å fremme kvinners rettsstilling. All bistand i enkeltsaker er gratis, det er også foredragene til JURK.

JURK drives med støtte fra Justisdepartementet, kommuner og fylkeskommuner og IMDi. Videre er Universitetet i Oslo en viktig bidragsyter idét de holder lokaler for oss, samt betaler postgang og telefon. Vi er også heldige mottakere av støtte fra fond, stiftelser og andre firmaer. Medarbeidernes idealistiske innsats er også en forutsetning for å eksistere med dagens økonomiske rammer.

JURK tar saker i de fleste rettsområder, blant annet:

 • Familierett
 • Arverett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Trygderett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Vold- og mishandling
 • Boligrett
 • Husleierett
 • Utlendingsrett
 • Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, skatterett eller forsikringsrett.