Jushjelpa i Midt-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til personer som behøver det. Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av viderekomne studenter. Jushjelpa har avtaler med flere av Trondheims advokatkontorer for kvalitetskontroll av arbeidet. Jushjelpa i Midt-Norge driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Trondheim kommune og Velferdstinget. Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fond og stiftelser.

Jushjelpa i Midt-Norge tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til personer som behøver det.
Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av viderekomne studenter. Jushjelpa har avtaler med flere av Trondheims advokatkontorer for kvalitetskontroll av arbeidet.

Jushjelpa i Midt-Norge driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Trondheim kommune og Velferdstinget. Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fond og stiftelser.

Jushjelpa i Midt-Norge bistår blant annet med følgende rettsområder:

 • Arbeid
 • Arv
 • Testamente
 • Familie
 • Samboer
 • Sosial
 • Trygd
 • Husleie
 • Forvaltning
 • Tingsrett
 • Kontrakt
 • Forbrukerkjøp
 • Erstatning
 • Utlendingsrett
 • Forsikring
 • Avhending av fast eiendom
 • Sameie
 • Borettslag
 • Pengekrav
 • Odel
 • Vi bistår ikke i spørsmål om strafferett og skatteret.