Valg av skjema
NAV har ikke lenger papirskjemaer tilgjengelig ved det enkelte NAV-kontor. Skjemaene er istedenfor tilgjengelig på NAVs hjemmeside (www.nav.no).

NAV administrer mer enn 50 ulike stønader. Til noen av stønadsområdene er det utarbeidet flere forskjellige søknadsskjemaer til samme stønad, mens det andre ganger er ett skjema som benyttes til flere ulike stønader. Det er viktig at du finner frem til korrekt søknadsskjema ettersom du risikerer å få avslag dersom du benytter feil skjema. Er du i tvil  eller har spørsmål kan du be om veiledning fra ditt lokale NAV-kontor, ta kontakt på telefon 55 55 33 33 eller benytte tjenesten «Skriv til oss».

Trykk på linken «Skjemaer og søknader» på NAVs hjemmeside, og velg deretter «Skjemaer» under overskriften «Privatperson». Her vil du finne de vanligste stønadene kategorisert etter fagområde. Alternativt kan du benytte søkefeltet øverst dersom du vet hvilken ytelse eller tjeneste du er på jakt etter.

Etter at du har valgt korrekt stønadsområdet kommer du til skjemaveilederen. Først må du velge hvilket søknadsskjema som gjelder for din situasjon. Når du har valgt korrekt søknadsskjema må du velge hvilket språk eller målform skjemaet skal være på (ikke alle skjemaene er tilgjengelige på andre språk eller alle målformer). Dernest krysser du av for hvilke vedlegg som er aktuelle i din sak. Under hvert punkt kan du lese utfyllende informasjon om hvilke dokumenter som må vedlegges i din sak. Dersom du ikke legger ved nødvendig dokumentasjon risikerer du at saksbehandlingen tar lengre tid eller at du får avslag grunnet manglende dokumentasjon. Trykk på «Til innsendingsvalg» nederst til høyre og følg instruksjonene du får på skjermen.

Innlevering av søknad
På noen stønadsområder kan du velge å sende inn søknaden med elektronisk innsending. Der det ikke er mulig har du valget mellom å sende søknaden i posten eller levere søknaden på ditt lokale NAV-kontor. Uavhengig av innsendelsesmetode har du alltid mulighet til å fylle ut skjemaet på skjermen.

Alternativt kan skjemaet fylles ut for hånd. Husk at du må underskrive både forsiden og søknadsskjemaet, og at du ikke må bruk stift eller binders. Alle arkene du sender inn må være i A4-format. Med andre ord kan du ikke sette på post-it lapper eller lignende. Legg skjemaene i rekkefølgen: forside, søknadsskjema og vedlegg. Dokumentene leveres ditt lokale NAV-kontor eller sendes per post til den adressen som står oppført på forsiden. NAV anvender elektronisk dokumenthåndtering, det vil si at alle saksdokumenter innskannes. Derfor vil ofte adressen på forsiden være til NAVs nasjonale skanningssentral i Oslo, selv om du bor et annet sted i landet.

Hvis du møter opp på NAV-kontoret kan du be om råd og veiledning angående utfylling av skjema og hvilke vedlegg som er nødvendige. Du kan også be om at noen ser over søknaden før innlevering. Dette kan bidra til at feil og mangler oppdages på et tidligere stadium – som igjen kan føre til kortere saksbehandlingstid.

Ettersendelse
Har du har sendt søknaden din til NAV, men oppdager at du har glemt å legge ved ett eller flere vedlegg? Eller hadde du ikke alle nødvendige dokumenter tilgjengelig når du sendte søknaden? For å ettersende dokumentasjon, trykk på linken «Skjemaer og søknader» på NAVs hjemmeside, og velg deretter «Ettersendelse» under overskriften «Privatperson». Etterpå kommer til skjemaveilederen (se beskrivelse ovenfor) og kan krysse av for det aktuelle vedlegget som skal ettersendes. Husk å skrive ut ny forside.