Hvis man ønsker å bo i Norge må man ha en tillatelse fra norske myndigheter. Det finnes flere ulike grunnlag man kan få opphold på i Norge. Til disse oppholdsgrunnlagene stilles det ulike krav. Når man søker er det ofte krav om at man må sende inn ulik dokumentasjon som viser at man oppfyller disse kravene. Altså er det den søkeren selv som må bevise at de ulike kravene er oppfylt. Derfor er det nødvendig å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon som norske myndigheter anerkjenner.

Hvis man går inn på UDI sine nettsider (www.udi.no) vil man se hvilke krav som må være oppfylt og hvilken dokumentasjon som kreves for de ulike oppholdsgrunnlagene.

Slik går man frem på UDI sine nettsider:

 1. Når du kommer inn på nettsiden, vil du få følgende valg:
  • «Skal søke – Du skal søke om å bo i eller besøke Norge»
  • «Har søkt – Du venter på et svar på søknaden din»
  • «Har fått svar – Du har fått et vedtak i saken din»
  • «Skal fornye – Du ønsker å forlenge oppholdet ditt i Norge»
 2. Velg deretter det alternativ som gjelder din situasjon.
 3. Videre vil du få veiledning til hva du må fylle ut for å få den informasjon og veiledning UDI har på sine nettsider. Du må altså fylle ut den informasjon som det bes om for å komme videre til informasjon om din aktuelle sak.
 4. Finner du ikke frem til den informasjonen du trenger, kan du også kontakte UDI, hvor du vil få anledning til å snakke med en saksbehandler. UDI har veiledningsplikt overfor søkere.

Kontaktinformasjon til UDI:

Telefon: 23 35 16 00. Du kan kontakte de mellom kl. 08:00 – 15:45, mandag til fredag.

Du kan også finne enkelte brosjyrer som inneholder generell informasjon inne på denne siden: http://gratisrettshjelp.no/sidekart/.