Rettshjelptiltak

  • Jusshjelpa i Nord-Norge (holder til i Tromsø) er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Jusshjelpa yter gratis juridisk bistand i enkeltsaker, og kan blant annet hjelpe deg med spørsmål knyttet til utlendingsrett. Jusshjelpa bistår ikke i saker som omhandler asyl. Trenger du hjelp med asyl, se punkt om NOAS nedenfor.
  • JussBuss (holder til i Oslo) drives også av jusstudenter og de jobber blant annet med spørsmål knyttet til utlendingsrett.
    • For å kontakte JussBuss kan du gå inn på deres nettside, eller ta kontakt på telefon 22 84 29 00.
  • Jurk – Juridisk rådgivning for kvinner drives av jusstudenter i Oslo, og kan bistå kvinner i enkeltsaker.
  • Jusshjelpa i Midt-Norge holder til i Trondheim og drives av jusstudenter.
  • Jussformidlingen i Bergen drives av jusstudenter og kan på samme måte som de øvrige rettshjelpstiltakene bistå i enkeltsaker.

Organisasjoner

  • NOAS – Norsk Organisasjon For Asylsøkere er en uavhengig organisasjon som jobber med å bistå asylsøkere, slik at deres rettigheter blir forsvart på en tilstrekkelig måte. Du kan enten gå inn på deres hjemmesider eller ta kontakt på telefon 22 36 56 60.
  • SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger er en frivillig og uavhengig organisasjon som driver med informasjonsarbeid som kan hjelpe til med dagligdagse problemstillinger for flyktninger og innvandrere i Norge. Ta kontakt gjennom deres nettside hvor du kan finne kontaktinformasjon ved å trykke deg inn på det kontoret som er nærmest ditt bosted.

Øvrige

  • Ønsker du bistand fra advokat, kan du gå inn på nettsiden advokatenhjelperdeg.no, hvor du finner oversikt over advokater i nærheten av deg.