3.1 Generelt om anmeldelse

  En anmeldelse er en melding til politiet om en straffbar handling. Den kan gis av den som selv har blitt utsatt for en straffbar handling, eller av andre som har kjennskap til handlingen. Politiet kan også selv anmelde forhold som de får kjennskap til. Hvis du er usikker på om en handling er straffbar eller […]

  Les Mer

  3.2 Konsekvenser av å anmelde

  Dersom du har blitt utsatt for vold eller mishandling og dette blir anmeldt vil politiet normalt igangsette en etterforskning. Noen ganger blir saker henlagt uten at de har blitt etterforsket. Du vil få beskjed dersom saken din blir henlagt, og du vil ha mulighet til å klage over en henleggelse til statsadvokaten eller riksadvokaten. Formålet […]

  Les Mer

  3.3 Lurt å vite når du anmelder en sak til politiet

  Prøv å sikre bevis. Ta bilder av skadene. Ta også vare på sms, e-post, brev og lignende. Hvis du har blitt utsatt for seksuell vold er det viktig at du ikke vasker deg eller kaster klærne du har på deg før du tar kontakt med politi eller helsepersonell. Kontakt legevakten/voldtektsmottaket så fort som mulig for […]

  Les Mer