2.1 Generelt om dine rettigheter

  Hvis du har blitt utsatt for vold eller overgrep kan du ha behov for ulike typer for hjelp. Det å få tidlig hjelp og rådgivning kan bidra til å begrense skadevirkningene av volden. For å få hjelp kan du henvende deg til din nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Mange politidistrikt har barnevernvakt som kan gi øyeblikkelig […]

  Les Mer

  2.2 Politiet

  Dersom du har blitt utsatt for vold kan politiet blant annet hjelpe deg med: Voldsalarm: Har du blitt utsatt for vold kan du søke hos politiet om å få en voldsalarm. Når alarmen utløses blir politiet varslet om at du er i en krisesituasjon. Tilbudet er landsdekkende. Voldsalarmen er ment å være et midlertidig tiltak […]

  Les Mer

  2.3 Krisesenteret

  Et krisesenter er en institusjon som tilbyr hjelp til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Denne hjelpen kan blant annet bestå i botilbud, samtaler, praktisk hjelp og tilrettelegging og telefonsamtaler. Alle kommunene i Norge er lovpålagt å sikre sine innbyggere et krisesentertilbud.  Både kvinner og menn har krav på et krisesentertilbud, men […]

  Les Mer

  2.4 Fri rettshjelp

  Dersom du har blitt utsatt for vold kan du søke om å få fri rettshjelp. Hva er fri rettshjelp? Fri rettshjelp er et tilbud opprettet av det offentlige for å hjelpe deg dersom du har behov for juridisk bistand. Formålet med dette er å sikre at også de med svak økonomi skal ha en mulighet […]

  Les Mer

  2.5 NAV

  Du kan få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger hvis du er utsatt for vold. Sykepenger skal gi dekning for bortfall av arbeidsinntekt for den som jobber og som ikke lenger kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra […]

  Les Mer

  2.6 Forsikring

  Hvis du blir eller har blitt utsatt for vold, bør du undersøke om du har en forsikring som gir dekning for dette. Eksempler på slike kan være arbeidsforsikring, ulykkesforsikring og reiseforsikring. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre om du har krav på dekning. Det er viktig at du sparer på dokumentasjon på eventuelle […]

  Les Mer