1.1 Hva er vold?

    Når folk flest hører ordet «vold» er det vanlig å tenke på slag og spark. Det finnes imidlertid mange andre former for vold i tillegg til den fysiske. Fysisk vold er den volden som synes. Fysisk vold kan føre til merker og skader på kroppen, og gjør vondt. Eksempler på fysisk vold kan være slag, […]

    Les Mer

    1.2 Hvor kan du få hjelp?

    Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, tlf. 228 42 950 www.jurk.no Kontoret for voldsoffererstatning, tlf: 789 89 500 www.voldsoffererstatning.no Lege eller Helsetjenesten lokalt Legevakt Voldtektsmottak Sosialvakttjeneste i kommunen du bor Ditt lokale Krisesenter, www.krisesenter.no Politiet, tlf: 02800 www.politiet no Alarmtelefon for barn og unge, tlf: 116 111 NAV www.nav.no Vern for eldre, tlf: 800 30 196 www.vernforeldre.no Støttetelefon for kriminalitetsofre, tlf: 800 40 […]

    Les Mer