1. Generell veiledning

  Hvis man ønsker å bo i Norge må man ha en tillatelse fra norske myndigheter. Det finnes flere ulike grunnlag man kan få opphold på i Norge. Til disse oppholdsgrunnlagene stilles det ulike krav. Når man søker er det ofte krav om at man må sende inn ulik dokumentasjon som viser at man oppfyller disse kravene. Altså […]

  Les Mer

  2. Gangen i en utlendingssak

  I denne artikkelen vil vi redegjøre for hvordan gangen i en utlendingssak kan se ut. Denne fremstillingen vil ikke nødvendigvis gjøre seg gjeldende i din sak, men vil kunne illustrere de ulike trinnene i en søknadsprosess. Gangen i en utlendingssak: Søknad – på hvilket grunnlag, hvordan og hvor man søker fra Det første du må […]

  Les Mer

  3. Hvilke frister må du forholde deg til?

  Fristen for å klage på vedtak Fristen for å klage på vedtak er normalt tre uker etter at du mottok det. I vedtaket er det oppgitt en dato, som er dagen da vedtaket ble sendt fra UDI. Denne datoen er ikke avgjørende, det avgjørende er datoen du mottok vedtaket. Klagefristen vil løpe fra denne dato. Dette vil […]

  Les Mer

  4. Hvor kan du søke hjelp?

  Rettshjelptiltak Jusshjelpa i Nord-Norge (holder til i Tromsø) er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Jusshjelpa yter gratis juridisk bistand i enkeltsaker, og kan blant annet hjelpe deg med spørsmål knyttet til utlendingsrett. Jusshjelpa bistår ikke i saker som omhandler asyl. Trenger du hjelp med asyl, se punkt om NOAS nedenfor. For hjelp hos Jusshjelpa […]

  Les Mer