1. Ofte stilte spørsmål

  Er alt jeg og min tidligere samboer kjøpte under samboerskapet i sameie mellom oss? Nei, tvert imot. I utgangspunktet er dere bare sameiere dersom dere har avtalt dette eller dere har anskaffet noe i fellesskap. Jeg sliter økonomisk etter samlivsbruddet. Kan jeg kreve penger av min tidligere samboer for å klare meg? Nei. Din tidligere […]

  Les Mer

  2. Inngåelse av samboerskap

  Når dere skal inngå samboerskap er det noen momenter vi anbefaler at dere tenker igjennom: Avtale om fordeling av utgifter/lån Husleiefordeling når dere leier bolig Hvem skal eie det vi kjøper under samlivet Hvem skal ha råderett over eiendelen Hvordan fordele gjenstander og verdier dersom vi går fra hverandre Skal vi eie husværet sammen Kjøpe […]

  Les Mer

  3. Hvordan skal vi fordele verdier ved samlivsbrudd?

  Det er ingen regler som bestemmer fordelingen av verdier og gjenstander ved et samlivsbrudd. Utgangspunktet er at hver tar det den selv eier. Videre står dere fritt til å avtale hvordan dere vil fordele verdiene og gjenstandene. Dersom dere på forhånd har inngått en avtale om delingsoppgjøret (samboeravtale), skal verdiene fordeles i henhold til denne […]

  Les Mer

  4. Hvem eier hva?

  Den som anskaffer noe blir eier av dette. Det vil si at den som tjener penger blir eier av disse pengene, den som kjøper en bil blir eier av bilen, den som arver et hus blir eier av huset osv. Samboere eier ofte en del eiendeler sammen. De er da sameiere. Sameie kan stiftes på to […]

  Les Mer

  5. Jeg ønsker ikke å eie noe sammen med tidligere samboer

  Et sameie kan oppløses. En måte å oppløse et sameie på, er at den ene av sameierne beholder tingen og kjøper ut den andres sameieandel. På denne måten blir den som beholder tingen eneeier av denne. En slik løsning forutsetter imidlertid enighet mellom partene. Enighet kreves også når det gjelder verdiberegningen av tingen. For fast eiendom […]

  Les Mer

  6. Vederlagskrav

  Når samboere skiller lag finnes det ikke et lovverk som regulerer fordelingen. Her er utgangspunktet at hver tar det de selv eier. Et snevert unntak fra dette utgangspunkt er at en samboer i enkelte tilfeller kan ha rett på vederlag fra den andre samboeren ved samlivsbrudd. I dette ligger det at en samboer som har […]

  Les Mer