1. Valg av skjema, innlevering av søknad og ettersendelse

  Valg av skjema NAV har ikke lenger papirskjemaer tilgjengelig ved det enkelte NAV-kontor. Skjemaene er istedenfor tilgjengelig på NAVs hjemmeside (www.nav.no). NAV administrer mer enn 50 ulike stønader. Til noen av stønadsområdene er det utarbeidet flere forskjellige søknadsskjemaer til samme stønad, mens det andre ganger er ett skjema som benyttes til flere ulike stønader. Det er viktig at du finner frem til korrekt […]

  Les Mer

  2. Klagerett, veiledningsplikt og innlevering av klage

  Klagerett og veiledningsplikt Dersom du mottar et vedtak fra NAV som du er uenig i, har du mulighet til å klage. NAV har veiledningsplikt som innebærer blant annet at du har rett på: muntlig eller skriftlig veiledning om hvilke lover og forskrifter som er aktuelle informasjon om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder bistand til utfylling av skjema […]

  Les Mer

  3. Klagefrister, klageprosess og saksomkostninger

  Klagefrister Det er ulike klagefrister avhengig av hvilken stønad eller tjeneste du har søkt om. Vedtaket ditt skal inneholde informasjon om hvilken klagefrist som gjelder for din sak, og det er viktig at du forholder deg til denne fristen. Du kan be NAV om forlenget klagefrist dersom du har behov for dette. For vedtak etter […]

  Les Mer

  4. Nyttig å vite

  Veiledningsplikt NAV har etter forvaltningsloven § 11 en alminnelig veiledningsplikt. Dette betyr at du har rett til veiledning om hvilke regler som gjelder og informasjon om dine rettigheter og plikter. Videre kan du få bistand om søkeprosessen og veiledning i forbindelse med klage. Hvor omfattende veiledning du kan be om vil bero på saken karakter, behovet […]

  Les Mer

  5. Nyttige linker

  NAV – http://www.nav.no Det er flere måter å finner frem til relevant informasjon på NAVs hjemmeside. 1. Trykk på hovedfanen «Person» på NAVs forside. Her finner du hovedkategoriene «Arbeid», «Familie», «Pensjon», «Hjelpemidler» og «Flere tema». I tillegg er de vanligste temaene listet opp under ver hovedkategori. 2. Nederst på forsiden til NAV er innholdet på NAVs hjemmesider kategorisert alfabetisk. Trykk på […]

  Les Mer

  6. Diverse stønader

  På NAVs nettsider kan du lese mer om hver enkelt stønad og hvem som har krav på de. Vi har nedenfor linket til de mest sentrale. Dagpenger: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/dagpenger-n%C3%A5r-du-er-arbeidsledig–893 Foreldrepenger: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/foreldrepenger–347653

  Les Mer