9.1 Innledning

  Dersom du har mottatt et vedtak fra Lånekassen der du er part eller på annen måte har rettslig klageinteresse i vedtaket som er fattet, har du rett til å klage over vedtaket. Kilde: www.lanekassen.no

  Les Mer

  9.2 Klagens utforming

  Klagen må vise til hvilket vedtak du klager over og hvilken endring du ønsker å oppnå. Klagen må rettes til Lånekassen og være skriftlig, samt underskrevet av deg eller din fullmektig. I en klage bør du argumentere for hvorfor du mener vedtaket er feil, og legge ved alle relevante dokumenter. Klagen må fremmes innen tre […]

  Les Mer

  9.3 Klagens behandling

  Når du har sendt inn en klage, vil behandlingskontoret se på saken din en gang til. Utfallet vil enten bli at du får medhold eller at avslaget opprettholdes. Ved avslag skal du motta et brev fra Lånekassen med begrunnelse for avslaget.   Kilde: www.lanekassen.no

  Les Mer

  9.4 Videre klageadgang

  Dersom du får avslag på klagen fra Lånekassen kan du legge saken din fram for klagenemda. Du må da ta kontakt med Lånekassen og be om at saken fremmes for klagenemndsbehandling. Klagenemnda har bare myndighet til å behandle klager som angår enkeltvedtak om utdanningsstøtte og enkeltvedtak etter reglene om tilbakebetaling. Klagenemnda kan også behandle klager […]

  Les Mer