7.1 Tilrettelagt eksamen

    Ved behov for tilrettelagt eksamen på grunn av graviditet eller amming, kan man søke studiestedets eksamenskontor om dette. Eksempelvis kan man få innvilget utvidet eksamenstid, tilpasset bord eller stol eller mulighet til å avlegge eksamen på sykehus eller enerom.

    Les Mer

    7.2 Barnehage

    Retten til barnehageplass i barnets bostedskommune er lovfestet for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Kommunen har minimum ett opptak i året. Søknadsfristen fastsettes av kommunen, og søknadsskjema kan fås av kommunen eller den enkelte barnehage. Det er innført en maksimalpris for foreldrebetalingen som, for […]

    Les Mer