4.1 Innledning

  Enkelte utenlandske yrkesutdannelser må godkjennes før de kan anvendes til et yrke i Norge. Godkjenningskravene varierer etter hvilken utdanning man har herunder om yrket er lovregulert og om utdannelsen er fra et land i eller utenfor EU/EØS-området. Man kan få bistand fra INVIA til å sende søknaden til rette mottaker. INVIA er et nasjonalt informasjonssenter […]

  Les Mer

  4.2 Vurdering om mot norsk fagbrev eller mesterbrev

  Utdannelsen kan bli vurdert opp mot et norsk fagbrev/mesterbrev dersom det sendes søknad om godkjenning til fagopplæringskontoret i hjemfylket eller Mesterbrevnemnda. Utdanningens praktiske og/eller teoretiske innhold, i tillegg til eventuell arbeidserfaring, bør som hovedregel dokumenteres utover det som er fastsatt i vitnemålet/fagbrevet. Dersom videregående opplæring ikke er fullført, og ikke blir vurdert på nivå med […]

  Les Mer

  4.3 Godkjenning fra arbeidsgiver

  Mange yrkesfaglige utdannelser fører ikke frem til et lovregulert yrke. I slike tilfeller stilles det ikke krav til formell autorisasjon. Skal det søkes på et yrke som ikke er lovregulert, kan det i mange tilfeller være tilstrekkelig å forevise vitnemål/fagbrev for arbeidsgiver for å få utdanningen godkjent.   Kilde: www.nokut.no/invia

  Les Mer

  4.4 Søknad om autorisasjon

  Skal man jobbe i et lovregulert yrke i Norge, som eksempelvis elektriker eller teleinstallatør, må det søkes om særskilt autorisasjon for å få utdanningen godkjent. Det finnes ca. 170 lovregulerte yrker i Norge. Et lovregulert yrke innebærer at myndighetene stiller krav til minimumskvalifikasjoner før man kan benytte seg av yrkestittelen og for at yrket kan […]

  Les Mer

  4.5 Søknad om autorisasjon i/utenfor EU/EØS

  Borgere fra land innenfor EU/EØS kan søke om autorisasjon fra hjemlandet. Det gis automatisk godkjenning dersom yrket faller inn under sektoryrker som EU har fastsatt felles minstekrav til. Dersom yrket ikke favner inn under disse sektoryrkene kan man søke om godkjenning etter den generelle ordningen. Er det kun snakk om et midlertidig arbeid i Norge, […]

  Les Mer