3.1 Innledning

  Begrepet «læringsmiljø» omfatter alle faktorer som kan påvirke studentene i en studiesituasjon. Institusjonene har imidlertid bare ansvar for de elementene av læringsmiljøet som med rimelighet kan anses å være innenfor utdanningsinstitusjonens kontrollsfære.

  Les Mer

  3.2 Ansvar og dokumentasjon

  Det er styret ved lærestedet som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden. Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering […]

  Les Mer

  3.3 Fysisk læremiljø

  I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for: at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den    virksomhet som drives, at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet, at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige, at lokalene […]

  Les Mer

  3.4 Tilrettelegging ved særskilte behov

  Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

  Les Mer