4.2 Krav til tilstand

  Utgangspunktet for hva som kreves av leiligheten er avtalen mellom partene. Her er det full avtalefrihet. De generelle krav er at leiligheten være i samsvar med leieavtalen ved overtakelse og når leieforholdet avsluttes. For å finne ut om leiligheten er i avtalt stand, er de opplysninger som utleieren har gitt sentrale. Dersom utleier har latt […]

  Les Mer

  4.1 Hva er tilbakelevering?

  Leieobjektet med tilbehør skal være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, om ikke annet er avtalt. Leier har ikke ansvar for den forringelselse som skyldes alminnelig slit og elde, eller de mangler som utleieren selv plikter å utbedre. Dette kan blant annet være plikter som følger av utleiers vedlikeholdsplikt. Alminnelig slit og […]

  Les Mer

  4.3 Vedlikehold

  Hvem skal vedlikeholde hva? Om det er utleier eller leietaker som skal vedlikeholde den enkelte gjenstand avhenger av hva som er avtalt. At en person har vedlikeholdsplikt innebærer også at det er han som må betale for vedlikeholdet. Hvis gjenstander som tilhører utleieren må skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt. Er […]

  Les Mer

  4.4 Befaring

  Det er hensiktsmessig at leietaker og utleier går gjennom leieboligen ved både inngåelsen og ved avslutningen av leieforholdet. Ved inngåelsen av leieforholdet kan en inventarliste fylles ut (link til Jusshjelpas husleiekontrakt side 6). Denne bør inneholde alt av inventar som følger med leieobjektet, verdien av dette, om det er skadet og eventuelt andre merknader. Etter befaring bør listen […]

  Les Mer

  4.5 Tidspunkt for tilbakelevering

  Spørsmålet om når tilbakelevering skal skje er avhengig av hvilken avtale partene har seg i mellom, og hvorfor avtalen er avsluttet. Hvis leieavtalen er tidsbestemt opphører avtalen når perioden er ute, og leier må flytte på den avtalte dagen uten særskilt varsel. Hvis leieavtalen er tidsubestemt opphører avtalen når det er gitt oppsigelse og oppsigelsestiden […]

  Les Mer