3.5 Utkastelse

  Dersom leietaker ikke betaler eller ikke flytter ut på avtalt tidspunkt, kan utleier få hjelp av namsmyndighetene med utkastelse. En slik fravikelse innebærer ikke betyr at utleier får dekket sitt krav på eventuelt skyldig husleie. Pengekravet må inndrives på vanlig måte. Dersom leietaker ikke betaler For at det skal kunne begjæres fravikelse ved manglende betaling […]

  Les Mer

  3.3 Krav til leierens oppsigelse

  Det er ingen formkrav til leierens oppsigelse. Dette innebærer at en oppsigelse fra leier kan være muntlig så vel som skriftlig.  Jusshjelpa anbefaler alle om å si opp en leieavtale skriftlig. Det er også lurt å ha en kopi av oppsigelsen dersom det skulle oppstå en tvist mellom leier og leietaker. En skriftlig oppsigelse vil sikre […]

  Les Mer

  3.1 Oppsigelse av en tidsbestemt avtale

  En tidsbestemt kontrakt opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Ved en tidsbestemt avtale forventes det dermed at leietakeren har funnet et annet husvære før kontrakten utløper. Utleier må likevel skriftlig ha opplyst om at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid. Dette er nytt fra og med 1. september 2009. Dette kan […]

  Les Mer

  3.2 Oppsigelse av en tidsubestemt avtale

  En tidsubestemt leieavtale er en leieavtale som varer helt til den blir sagt opp. Det er med andre ord ikke avtalt når leieperioden tar slutt. Både leier og utleier kan avtale at begge, eller bare en av dem kan si opp. Oppsigelsesfristen kan avtales til et bestemt antall måneder, uker eller dager. Er dette ikke […]

  Les Mer

  3.4 Krav til utleiers oppsigelse

  For utleier gjelder det flere krav til oppsigelsens innhold enn for leier. Under følger en liste med de punktene som må være med for at en oppsigelse skal være gyldig. 1. En oppsigelse fra utleier er ugyldig dersom følgende punkter ikke er fulgt: Oppsigelsen må være skriftlig. Oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om […]

  Les Mer