2.1 Rentefrys og berostillelse

  Rentefrys betyr at rentene stoppes for en periode, og berostillelse betyr at den som er skyldig ikke trenger å betale på kravet over en avtalt periode. Begge er midlertidige løsninger som gir deg en utsettelse på gjeldsproblemene. Det kan være en gunstig løsning dersom gjeldsproblemene er av en forbigående art. Et eksempel er dersom du […]

  Les Mer

  2.2 Refinansiering/tilbud om endelig oppgjør

  Refinansiering er en løsning som passer best for deg som ikke har så stor gjeld, men har mange krav hos forskjellige kreditorer. Ved en refinansiering samles gjelden i ett lån, og du vil kunne oppnå bedre rentebetingelser for lånet. En fordel ved denne løsningen er at det vil være enklere å forholde seg til bare […]

  Les Mer

  2.3 Nedbetalingsordning

  En nedbetalingsordning er en avtale mellom skyldner og kreditor om nedbetaling av hele gjelden. Avdragene betales over en viss periode og er overkommelige for skyldner. Dette er en gjeldsordning som tar sikte på å forhandle fram en lavere månedlig utbetaling til dine kreditorer. Denne betalingslettelsen kan bidra til at du får en mer romslig økonomi […]

  Les Mer

  2.4 Gjeldsordning

  Gjeldsordning er en løsning for deg som har en større og mer uoverkommelig gjeld, hvor en nedbetalingsordning ikke lar seg gjennomføre. Det finnes tre typer gjeldsordning, frivillig utenrettslig gjeldsordning, rettslig frivillig gjeldsordning og tvungen rettslig gjeldsordning. Frivillig utenrettslig gjeldsordning og rettslig frivillig gjeldsordning er veldig like gjeldsordningsformer. Hovedforskjellen består i at det er namsmannen som […]

  Les Mer

  2.5 Frivillig utenrettslig gjeldsordning

  Gjeldsordning er måte å komme ut av en meget vanskelig økonomisk situasjon på. En frivillig utenrettslig gjeldsordning kan etableres ved en utenrettslig gjeldsforhandling på avtalerettslig grunnlag. Fordelen med dette i motsetning til en rettslig gjeldsordning er at du har større frihet til å inngå avtaler med kreditorer tilpasset ditt behov og ordningen blir ikke registrert […]

  Les Mer

  2.6 Tvungen gjeldsordning

  Dersom kreditorene ikke godtar din søknad om frivillig gjeldsordning og du ikke ser noen annen løsning kan du ta kontakt med namsmannen i din kommune for å forsøke å få i stand en tvungen rettslig gjeldsordning. En tvungen gjeldsordning får skyldneren som hovedregel bare én gang i livet. Dette gjenspeiles i at det er meget […]

  Les Mer