1.1 Finn gjelden

  Steg 1: Det første som må gjøres når man skal rydde opp i økonomien er å skaffe en oversikt over hvem man skylder penger og hvor mye man skylder de enkelte. 1.       Få oversikt over hvem de ulike kreditorene er og kravene de har i mot deg. 2.       Kontakt kreditorene for å få en oppdatert […]

  Les Mer

  1.2. Få oversikt over gjelden

  Det første som må gjøres når du skal rydde opp i økonomien, er å skaffe en oversikt over de ulike kreditorene og kravene de har mot deg. Dette kan gjøres på flere måter: Rydde i posten. Ringe kreditorene. Sende brev til kreditorene Kontakte NIF (Norske Inkasso byråers Forening), eller andre kredittopplysningsfirma somkan hjelpe deg med […]

  Les Mer

  1.3 Få oversikt over din økonomi

  For å finne ut hvor mye du kan avse til dekning av gjeld, må du lage en oversikt over dine inntekter og utgifter. Oversikten vil også vise kreditorene at det ikke er betalingsviljen som gjør at du ikke får betalt dine krav, men betalingsevnen. Det er videre viktig å kunne fremlegge dokumentasjon både på dine […]

  Les Mer

  1.4 Ordliste

  8Debitor / skyldner – personen som skylder penger. Kreditor – selskapet eller personen som har krav på penger (bank, inkassoselskap, ol.) Opprinnelig kreditor – den som debitor skyldte penger før kravet gikk til et inkassoselskap. Hovedstol – viser den opprinnelige gjeldens størrelse. Renter og omkostninger kommer vanligvis i tillegg til denne. Rente – pris som kreditor […]

  Les Mer