3.1 Må vi skifte etter ekteskaplovens regler

  Når ektefellene deler formuen ved ekteskapets opphør, har de frihet til å inngå avtaler om oppgjøret, jf.ekteskapsloven § 65. Slike avtaler kan være utenom ekteskapslovens regler om fordeling ved ekteskapets opphør. Til eksempel vil man kunne avtale en annen formuesfordeling enn likedeling av felleseie hvis partene er enige om dette.  Uten enighet om en avtale vil […]

  Les Mer

  3.2 Bør vi skifte privat eller offentlig?

  De fleste ektefeller foretar et privat skifte. Det innebærer at ektefellene selv avtaler hvordan de ønsker å fordele verdier og formuesgjenstander mellom seg, jf. ekteskapsloven § 65. Så fremst det ikke følger av lov, ektepakt eller bestemmelse fra giver eller arvelater, kan ektefellene foreta fordelingen slik de ønsker. Fordelene med å skifte privat er at […]

  Les Mer

  3.3 Hvordan beregne verdien av eiendelene

  Hvis ektefellene ikke blir enige om verdi ved avtale vil det som regel være omsetningsverdien som legges til grunn. Omsetningsverdien kan fås ved å legge gjenstanden ut for salg, eller få den fastsatt av en uavhengig takstmann som ektefellene er enige om. Dersom ektefellene ikke er enige i den fastsatte takst, kan hver av dem […]

  Les Mer

  3.4 Forloddskrav

  I ekteskapslovens §61 er det regler for aktiva som kan tas ut før utlodningen av boet, altså forlodds. Disse aktiva er særskilte unntak fra likedelingsregelen. Helt personlige verdier er unntatt fra deling, for eksempel klær, familiepapirer og familiebilder. Rettigheter i offentlige trygdeordninger, pensjonsordninger, samt livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi som kan realiseres, kan også […]

  Les Mer

  3.5 Utgangspunkt: likedeling

  Etter ekteskapsloven § 58 er utgangspunktet at ektefellenes felleseie (samlede formuer) skal deles likt mellom ektefellene etter at det er gjort fradrag for gjeld. Er ektefellene sammen ansvarlig for gjeld, gjøres det fradrag for den forholdsmessige del av gjelden ektefellen ovenfor kreditorene er forpliktet med. Og dersom en ektefelle bare har midler som er felleseie, […]

  Les Mer

  3.6 Skjevdeling

  Fra hovedregelen om likedeling av ektefellers samlede formue (el. § 58) gjelder det enkelte unntak. Ett av disse er reglene om skjevdeling (el. § 59) Her heter det i første ledd at: Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved […]

  Les Mer