2.1 Sameie og eneeie

  Innenfor ekteskapsretten brukes begrepene «sameie» og «eneeie» om formuesforholdet mellom ektefellene under ekteskapet. Det dreier seg først og fremst om hvem som har rett til å råde over ektefellenes eiendeler. Dersom en ting er i en ektefelles eneeie vil det si at vedkommende ektefelle eier tingen og fritt kan råde over den. Et ekteskap medfører […]

  Les Mer

  2.2 Felleseie og særeie

  «Felleseie» og «særeie» er begrepet som brukes til å avgjøre hva som inngår i likedelingsgrunnlaget ved et ekteskapsbrudd, og hva som kan holdes utenfor. Begrepene er til dels misvisende ved at «felleseie» ikke dreier seg om at ektefellene eier noe i fellesskap. At en eiendel er i felleseie, betyr bare at verdien av eiendelen skal […]

  Les Mer

  2.3 Gjeldsforholdet utad og innad

  Det er ingen automatikk i at ektefeller blir ansvarlige for hverandres gjeld. Tvert imot er det lovfestet et klart utgangspunkt om at en ektefelle ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre. Felles ansvar for gjeld kan imidlertid avtales. Det kan avtales mellom ektefellene (innad), eller med kreditor (utad). Gjeldsforholdet utad er den avtalen […]

  Les Mer

  2.4 Ektefellenes underholdsplikt

  Ekteskapsloven § 38 har følgende ordlyd: «Ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte.» Dette omtales gjerne som […]

  Les Mer

  2.5 Har jeg krav på innsyn i min ektefelles økonomi?

  Ekteskapsloven § 39 har følgende ordlyd: «Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling». Dette skal sikre åpenhet mellom ektefellene når det gjelder deres økonomske situasjon. I tillegg kan slike opplysninger være aktuelle ved fastsettelse av eventuelle underholdsbidrag, samt ved det økonomiske oppgjøret ved en […]

  Les Mer