1.1 Inngåelse av ekteskap

  For å inngå ekteskap må vilkårene i ekteskapsloven kapittel 1 være oppfylt; Man må være fylt 18 år. Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan ikke gi tillatelse dersom den som søker, er under 16 år. Ekteskap […]

  Les Mer

  1.2 Hva er en ektepakt?

  Ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen i ekteskapet. I ektepakt avtaler ektefellene hvordan formuen skal fordeles ved en eventuell separasjon/skilsmisse. Dersom avtalen skal være gyldig må den følge nærmere angitte formkrav. Formkravene finnes i ekteskapsloven § 54 og sier for det første at en ektepakt må inngås skriftlig. Etter at avtalen er skrevet […]

  Les Mer

  1.3 Hva kan avtales i en ektepakt?

  Ekteskapsloven kapittel 9 bestemmer hva som kan avtales under ekteskapet. Kapittelet er uttømmende, det vil si at det ikke gyldig kan avtales ordninger som ikke er regulert i kapittel 9. Disposisjoner som krever ektepaktsform for å være gyldige, er: Avtale om fullstendig eller delvis særeie (el. § 42) Avtale om at lengstlevende skal ha rett […]

  Les Mer