2.1. Hvem har foreldreansvaret?

  Når foreldrene er eller har vært gift Foreldre som er gift, har felles foreldreansvar, jf. barneloven § 34 første ledd. Dersom foreldrene skiller eller separerer seg, kan foreldrene avtale at de skal ha de sammen eller at en skal ha det alene. Inntil slik avtale er inngått har foreldrene det sammen, se barneloven § 34 […]

  Les Mer

  2.2 Foreldreansvarets innhold

  Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret. De har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. Foreldreansvaret skal  utøves ut i fra barnet sine interesser og behov. De som har foreldreansvaret er forpliktet til å gi barnet forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. De skal sørge for […]

  Les Mer

  2.3 Barnets selvbestemmelsesrett og medbestemmelsesrett

  Foreldrene skal gi barnet større selvbestemmelsesrett med alderen og frem til barnet er myndig. Etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken dreier seg om, skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om personlige forhold for barnet. De skal legge vekt på […]

  Les Mer

  2.4 Barnets faste bosted

  Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos enten den ene eller begge. Er foreldrene uenige, må retten avgjøre at barnet skal bo fast hos en av dem. Avgjørende for hvor barnet skal bo fast er barnets beste, se barneloven § 36, jf. § 48. Momenter i vurderingen om hva som er til barnets beste […]

  Les Mer

  2.5 Delt bosted – barnet skal bo fast hos begge

  Foreldrene kan bli enige om barnet skal bo fast hos enten den ene eller begge, jf. barneloven § 36. Dersom foreldrene samarbeider godt, og bor på samme sted, kan delt bosted være en god løsning for barnet. Er foreldrene uenige, må retten avgjøre at barnet skal bo fast hos en av de. Dersom det foreligger […]

  Les Mer