1.1 Barnets mor

  Hvem som er barnets mor reguleres av barneloven § 2. Fastsettelsen av hvem som er barnets mor skaper sjeldent problemer. Med nye metoder for befruktning er det imidlertid nå lovfestet at barnets mor er kvinnen som bærer barnet frem. Dette gjelder uavhengig av hvem egget stammer fra. Avtale om å føde et barn for en […]

  Les Mer

  1.2 Barnets far

  Hvordan far pekes ut er avhengig av hvilket forhold det er mellom den potensielle far og barnets mor. Gifte foreldre Dersom barnets mor er gift på fødselstidspunktet vil hennes ektefelle automatisk utpekes som barnets far, se barneloven § 3 første ledd. Separerte foreldre Er barnets mor formelt separert ved fødselen fastsettes farskapet som om mor […]

  Les Mer

  1.3 Endring av etablert farskap

  Det er fullt mulig å endre etablert farskap i norsk rett. Både barnet, hver av foreldrene og tredjemann som mener han er far til et barn som allerede har fastsatt farskap, kan reise sak om slik endring. Sak om endring av farskap kan reises selv om farskapet er fastsatt ved erkjennelse eller etter fastsettelse som […]

  Les Mer

  1.4 Medmorskap

  Gifte mødre Som medmor til barnet regnes den kvinne som moren er gift med ved fødsel når barnet er født ved lovlig assistert befruktning. Dette gjelder ikke dersom foreldrene er separert. Se barneloven § 3 annet og tredje ledd. Ugifte mødre De samme reglene som gjelder for erklæring av farskap, gjelder for medmorskap. Se derfor […]

  Les Mer