6.1 Hva er en reklamasjon

  En reklamasjon er en melding fra kjøper til selger om at han mener det foreligger mangel i forhold til det som var avtalt, og at kjøper eventuelt vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor selger. Reklamasjon av fast eiendom skal inneholde en angivelse an mangelen og beskjed om at kjøperen vil påberope seg avtalebruddet. Det er ingen […]

  Les Mer

  6.2 Reklamasjonsfrist

  Først må det fastslås når fristen begynner å løpe. Ved faktiske mangler vil fristutgangspunktet ofte være undersøkelsen kjøper skal foreta. Den skal skje relativt hurtig etter overtagelse, eller etter at eiendommen er stilt til kjøpers disposisjon. For skjulte mangler, for eksempel mugg, er fristutgangspunktet tidspunktet da mangelen viser seg på en slik måte at kjøper […]

  Les Mer

  6.3 Unntak fra reklamasjonsfristen

  Selger kan ikke gjøre gjeldende at kjøper har reklamert for sent, dersom han har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig har handlet i strid med god tro. Dersom kjøper kjente eller måtte kjenne til mangelen allerede da avtalen ble inngått, kan man ikke i ettertid gjøre mangelen gjeldende, jf. § 3-10 (1). Dette er […]

  Les Mer