2.1 Dersom eiendommen ikke er i avtalt stand

  Det foreligger mangel dersom eiendommen ikke er samsvar med de krav til kvalitet, utrustning eller annet som følger av avtalen. Dette innebærer at det må foretas en tolkning av avtalen for å vurdere om eiendommen er i avtalt stand. Dersom avtalen ikke sier noe om hvordan eiendommen skal være, oppstiller avhendingsloven en del minstekrav. Eiendommen […]

  Les Mer

  2.2 Lovens krav til eiendommen

  Loven stiller generelle krav til tilstanden, dersom det ikke er avtalt noe om boligens tilstand. Det Eiendommen har mangel dersom den ikke «høver for dei foremål som tilsvarende eiegedomar vanlegvis vert brukt til» eller «høver for eit særleg føremål som seljaren var eller måtte vere kjent med då avhendinga vart avtalt.» Eiendommen skal svare til […]

  Les Mer

  2.3 Arealsvikt

  Det kan foreligge mangel dersom grunnarealet er mindre enn det kjøperen hadde regnet med. Vilkåret er at arealet er «vesentleg» mindre enn det som er opplyst av selger, eller at selgeren har opptrådt særlig klanderverdig. Vilkåret «vesentleg» innebærer at det må foreligge markert avvik mellom det som er opplyst av selgeren og realiteten. Bestemmelsen regulerer […]

  Les Mer