1.1 Hva er avhending?

  Med avhending menes kjøp og salg (overdragelse) av fast eiendom. Alle som vil kjøpe eller selge en bolig vil være i befatning med reglene om avhending. Avhending av fast eiendom reguleres av kjøpekontrakten og avhendingslova (avhl.)

  Les Mer

  1.2 Når gjelder loven?

  Loven regulerer partenes rettigheter og plikter når fast eiendom avhendes ved frivillig salg, bytte eller gave. Med fast eiendom menes det her blant annet borettslagsleilighet, enebolig, rekkehus, selveierleilighet hytte eller tomt. Loven gjelder også for avtaler om avhending av andel i borettslag og avtaler om rett til bosted som er knyttet til eller skal knyttes […]

  Les Mer

  1.3 Kontrakten går foran loven

  Kjøp og salg av eiendom er i utgangspunktet et privatanliggende forhold. Avhendingsloven kan dermed fravikes ved avtale. Dette betyr at kjøper og selger kan avtale ordninger som passer dem, og som ikke er lik løsningen i loven. Loven kan likevel ikke fravikes ved avtale til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp av nyoppført eierbosted som ikke […]

  Les Mer