7. Finansklagenemnda, FinKn

Dersom ditt krav ikke fører frem hos selgers eierskifteforsikring, kan du klage saken inn for Finansklagenemnda. De behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom finansforetak som er tilsluttet klageordningen og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapir. Se mer informasjon på www.finkn.no. Finansklagenemnda kan kontaktes på telefon 23 13 19 60. Det […]

Les Mer

8. Om foreldelse

Foreldelsesloven regulerer foreldelse av fordring på penger eller andre ytelser. Foreldelse innebærer at et krav går tapt på grunn av den lange tiden som går før man retter det mot den andre part. Det følger av foreldelsesloven § 2 at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, og regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har […]

Les Mer