4.1 Bør vi skifte privat eller offentlig?

  Den vanligste, mest kostnadsbesparende og mest effektive formen for arveoppgjør er å skifte privat.  Etter skifteloven § 78, er vilkåret for å kunne skifte privat at en eller flere av de myndige loddeiere (arvingene) overfor retten avgir erklæring om å påta seg ansvaret for de forpliktelser som påhvilte avdøde. Ved et privat skifte blir arvingene selv […]

  Les Mer

  4.2 Avdødes gjeld – proklama

  Forutsetningen for at et dødsbo skal bli skiftet privat, er at minst en loddeier (arving) som er myndig avgir en erklæring overfor tingretten om å påta seg ansvaret for de forpliktelser som påhvilte avdøde. Har arvingene overtatt avdødes gjeld, kan hver av dem kreve at den forfalte gjeld etter avdøde dekkes før det skiftes mellom […]

  Les Mer

  4.3 Arveavgift

  Arveavgiften ble fjernet fra og med 01.januar 2014. Dette innebærer som utgangspunkt at det ikke skal betales arveavgift, forutsatt at den avdøde gikk bort etter 01.januar.2014. For flere opplysninger kontakt ditt nærmeste skattekontor, gå inn på Skatteetaten.no eller kontakt Skatteetaten på telefon 800 80 000 mellom klokken 08:00 og 15:30 på hverdager.    

  Les Mer