3.1 Hva er uskifte?

  Et uskifte innebærer at fordelingen av den avdødes felleseiemidler utsettes, og at den gjenlevende ektefellen får disposisjonsrett over avdødes midler. Uskifteretten gjelder ubetinget overfor felles livsarvinger. Overfor avdødes særkullsbarn kan gjenlevende bare sitte i uskifte såfremt disse samtykker til det. Gjenlevende velger fritt om han eller hun ønsker å skifte med avdødes arvinger ved vedkommendes […]

  Les Mer

  3.2 Hva kan gjenlevende ektefelle gjøre med midlene i uskifteboet?

  Den klare hovedregelen er at gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo disponerer over hele uskifteboet som eier. Gjenlevende kan fritt tære på boets aktiva, herunder bruke, selge, bortlåne eller på andre måter disponere over boets eiendeler uten at arvingene kan protestere. Dette gjelder også fast eiendom. Rådigheten er imidlertid underlagt visse begrensninger: For det […]

  Les Mer

  3.3 Skifte av et uskifte

  Ved skifte av et uskifte kan det tenkes mange ulike saksforhold. Noen utførlig fremstilling er ikke mulig å gi i en kortfattet artikkel. Under presenteres likevel tre typetilfeller: 1. Skifte mens gjenlevende fortsatt lever Dersom uskifteboet skiftes mens gjenlevende ektefelle fortsatt er i live har vedkommende krav på arv etter førsteavdøde. Før den tid må gjenlevende […]

  Les Mer

  3.4 Når det skal skiftes?

  Den gjenlevende som sitter i uskiftet bo kan når som helst kreve at boet skal skiftes med avdødes arvinger. En begjæring om skifte kan trekkes tilbake helt frem til skiftebehandlingen. Arvingene kan på sin side ikke kreve skifte. Det vanligste er at boet først skiftes når lengstlevende ektefelle avgår med døden. Boet fordeles da mellom […]

  Les Mer

  3.6 Delvis arveoppgjør – Avkortning

  Dersom gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo følger det av arveloven § 21 første ledd at han eller henne, kun kan gi fullt eller delvis arveoppgjør(særoppgjør) til en eller flere av arvingene når alle arvingene får like stor del av sine arvelodd. De forbigåtte arvingene kan imidlertid gi samtykke til et slikt arveoppgjør. Arvinger omfatter […]

  Les Mer