2.1 Hva er et testament?

  Det følger av arveloven at enhver som har fylt 18 år har friheten til å fastsette i et testament hva som skal gjøres med det en selv etterlater seg når man dør. Dette betyr at man fritt kan testamentere hvordan en selv ønsker. Testasjonsfriheten er imidlertid begrenset ved livsarvingers rett til pliktdel og ektefellers rett til […]

  Les Mer

  2.2 Formkrav

  For at et testament skal være gyldig er det nødvendig at det blir opprettet etter formkravene i arveloven. Alle formkravene må være oppfylt for at testamentet skal få rettsvirkning etter arvelaters død. Det første krav som stilles til et gyldig testament er at det må være skriftlig. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle testamentet […]

  Les Mer

  2.3 Livs- og dødsdisposisjoner

  Gaver som er ment å skulle oppfylles etter ens død eller gaver gitt på dødsleiet,  må skje i testamentsform. Dette fordi man ikke skal kunne unndra noe som skulle vært arv. Avgjørende for disse gaveløfters gyldighet blir da hvor grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner går. Skillelinjen mellom livs- og dødsdisposisjoner følger ikke av arvelovenloven, men […]

  Les Mer

  2.4 Nødtestament

  Dersom døden uventet blir en nærliggende realitet er det ikke alltid mulig å opprette et testament som oppfyller formkravene i arveloven. I slike tilfeller kan man derfor opprette et nødtestament. Vilkåret for at et nødtestament kan opprettes er at det må foreligge en brå og farlig sykdom eller annet nødstilfelle. Videre må denne situasjonen gjøre […]

  Les Mer