1.1 Arv på grunnlag av slektskap.

  Livsarvingers arverett Hva er en livsarving? En livsarving er en etterkommer etter arvelateren/den avdøde. Dette vil si at barn, barnebarn og oldebarn osv. er livsarvinger i et arveoppgjør etter arvelateren. Adopterte barn regnes på lik linje som biologiske barn. Denne gruppen personer kalles også for første arvegangsklasse. Såfremt det finnes arvinger i denne gruppen vil […]

  Les Mer

  1.3 Ektefellens arverett

  Dersom arvelater er gift, skal ektefellen arve 1/4 av formuen, denne skal likevel tilsvare minimum 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og kalles minstearv. Folketrygdens grunnbeløp endres hvert år i mai måned. Grunnbeløpet er pr mai 2015 på kr 90 068,- slik at ektefellens minimumsarv er på kr 360 272,-. Denne arveretten går foran livsarvingenes rett til […]

  Les Mer

  1.4 Samboeres arverett

  Samboere fikk arverett etter en lovendring i 2009. En samboer har rett på arv etter avdøde samboer dersom samboeren har, har hatt eller venter felles barn med avdøde. Samboeren har i et slikt tilfelle krav på en arv tilsvarende 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Folketrygdens grunnbeløp (G) er på kr. 90 068,- per mai 2015, slik at samboerens arverett utgjør kr 360 […]

  Les Mer

  1.5 Avkortning

  Med avkortning eller forskudd, menes et fradrag i arv hos en livsarving. Dette på bakgrunn av at vedkommende har mottatt gave fra arvelater mens arvelater levde. Avkortning er kun aktuelt der det er flere livsarvinger. Utgangspunktet er at avkortning i arv skal skje bare dersom det er arvelaters ønske at gaven skal avkortes i arv […]

  Les Mer

  1.6 Begreper

  Arvelater: Den som er død og etterlater seg arv. Testator: Begrep som brukes om person som har utferdiget et testament Dødsbo: Et dødsbo er betegnelsen man bruker på de verdier og gjenstander arvelater etterlater seg, samt forpliktelser, gjeld, rettigheter og lignende. Arving: De som har krav på arv etter loven (slekt, ektefeller og/eller samboer) samt […]

  Les Mer