1.1 Arbeidsavtale

    Skriftlig arbeidsavtale skal inngås i alle arbeidsforhold, uansett varigheten av arbeidsforholdet. Den skal inngås snarest mulig og senest innen en måned for vanlige arbeidsforhold, og umiddelbart dersom det er snakk om en tidsbegrenset ansettelse eller et arbeidsforhold som er kortere enn én måned. Dersom du allerede er i arbeid og ønsker en skriftlig arbeidsavtale, har […]

    Les Mer

    1.2 Nyttig å vite

    Det kan være nyttig å vite litt mer om følgende før inngåelse av et arbeidsforhold; organisering, arbeidstilsynet, verneombud, forsikring, bedrifthelsetjeneste og oppbevaring av dokumenter. Organsiering Arbeidstakeren har rett, men ikke plikt, til å organisere seg. Fagforeningene driver ikke bare lønnskamp, men kan for eksempel også gi gratis juridisk bistand til medlemmene ved konflikter med arbeidsgiver. […]

    Les Mer