Dersom ditt krav ikke fører frem hos selgers eierskifteforsikring, kan du klage saken inn for Finansklagenemnda. De behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom finansforetak som er tilsluttet klageordningen og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapir.

Se mer informasjon på www.finkn.no.

Finansklagenemnda kan kontaktes på telefon 23 13 19 60.

Det påløper ingen gebyr å klage en sak inn for FinKN. Nemnda består av advokater, som vil foreta en skriftlig saksbehandling av saken.