Hovedregelen er at det ikke er lov å utveksle gaver. Hverken den innsatte eller den besøkende har lov å gi hverandre gaver. Det kan imidlertid gis unntak fra denne regelen. Dette gjelder særlig i forbindelse med høytider, bursdager eller lignende.

Dersom den besøkende tar med seg gjenstander som ikke er tillatt under besøk, vil dette bli konfiskert. Gjenstander som ellers er lovlige blir normalt tilbakelevert ved avreise.

Hva som er å anse som tillatt under besøk kan variere fra fengsel til fengsel, men også fra innsatt til innsatt. Kontakt alltid fengselet i forkant og informer om gaver og spør om gaven er tillatt.

Brudd på besøksreglene kan medføre at den innsatte nektes besøk ved en senere anledning.