Før du setter i gang en stor prosess for å drive inn kravet bør du ta stilling til om kravet er foreldet.

Lov om foreldelse av fordringer av 1979 (heretter kalt foreldelsesloven) § 2 angir den alminnelige foreldelsesfrist til 3 år fra det tidspunkt fordringshaveren tidligst kunne kreve oppfyllelse. Dette vil normalt være tidspunktet da kravet faktisk oppsto.

Et unntak fra den alminnelige foreldelsesfristen på tre år, er gjeldsbrev og krav som stammer fra et pengelån. For slike krav er foreldelsesfristen 10 år, jf. foreldelsesloven § 5.

Foreldelsesfristen kan avbrytes. Dette skjer først og fremst når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente. Foreldelsen kan også avbrytes ved at det tas rettslige skritt, for eksempel forliksklage. Se foreldelsesloven §§ 14 til 19 dersom du er usikker om kravet er foreldet.

Foreldelsesloven finner du her.