Den som anskaffer noe blir eier av dette. Det vil si at den som tjener penger blir eier av disse pengene, den som kjøper en bil blir eier av bilen, den som arver et hus blir eier av huset osv.

Samboere eier ofte en del eiendeler sammen. De er da sameiere. Sameie kan stiftes på to måter. Enten ved avtale, eller ved at begge bidrar til å skaffe eiendelen, typisk ved å betale hver sin del av kjøpesummen.

I samboerforhold kan det noen ganger være vanskelig å avgjøre hvem som eier hva. I slike tilfeller må det foretas en konkret vurdering. Dersom samboerne ikke kan bli enige, må vurderingen tas av en domstol.

Det finnes flere momenter som inngår i vurderingen av eierforholdet. Blant annet legges det vekt på følgende:

  • Hvilken avtale som ble gjort ved anskaffelsen
  • Hvem betalte for tingen
  • Dersom anskaffelsen var lånefinansiert, blir det av stor betydning hvem som har betalt ned lånet.
  • Hvem har brukt tingen?
  • Dersom bare den ene har brukt tingen taler dette for at vedkommende eier den alene.
  • Hvem er registrert som eier?
  • Dette blir bare aktuelt for ting som er registrerte i et register, slik som fast eiendom, biler eller båter.
  • Hvem har stått for vedlikehold?
  • Den som har tatt hånd om tingen er ofte mest nærliggende til å anse som eier.