Den besøkende får tilsendt skriftlig besøkstillatelse i god tid før besøket. I tillegg får den besøkende tilsendt en utskrift av gjeldende besøksregler slik at vedkommende vet hva man skal forholde seg til. Besøkstillatelsen sammen med gyldig legitimasjon må medbringes ved besøket. Den besøkende kan avvises hvis nødvendig legitimasjon og tillatelse ikke kan forevises. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort eller bankkort med bilde.