Når dere skal inngå samboerskap er det noen momenter vi anbefaler at dere tenker igjennom:

 • Avtale om fordeling av utgifter/lån
 • Husleiefordeling når dere leier bolig
 • Hvem skal eie det vi kjøper under samlivet
  • Hvem skal ha råderett over eiendelen
 • Hvordan fordele gjenstander og verdier dersom vi går fra hverandre
 • Skal vi eie husværet sammen
  • Kjøpe seg inn i partnerens bolig
  • Betale husleie
 • Opprette gjensidig testamente

Selv om dere blir samboere er det ingen automatikk som sier at dere nå har alt felles. Dette må tvert imot avtales.

I utgangspunktet har dere full avtalefrihet, og kan avtale en ordning som passer dere. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig.

Vi anbefaler likevel sterkt at dere inngår en skriftlig avtale dere imellom.

På denne måten er dere begge sikret dersom noe skulle oppstå i ettertid, og det vil være enklere å dokumentere hva dere er enige om.

Forslag til samboeravtale/samboerkontrakt finner du under «Brosjyrer, ugift samliv».

Dere kan også kontakte en advokat som kan være behjelpelig med å sette opp avtale og/eller testamenter.