Det er ingen regler som bestemmer fordelingen av verdier og gjenstander ved et samlivsbrudd. Utgangspunktet er at hver tar det den selv eier. Videre står dere fritt til å avtale hvordan dere vil fordele verdiene og gjenstandene.

Dersom dere på forhånd har inngått en avtale om delingsoppgjøret (samboeravtale), skal verdiene fordeles i henhold til denne avtalen. Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige, men det kan være vanskelig å bevise at det foreligger en muntlig avtale. Den parten som påberoper seg rett etter avtalen, har bevisbyrden når det gjelder avtalens eksistens og innholdet i avtalen.