Det er begrenset hvor mange personer den innsatte kan få besøk av. Ved starten av soningen kan den innsatte føre opp fire personer som kan komme på besøk. Personer utover disse vil som hovedregel ikke kunne besøke den innsatte.

Listen kan for øvrig forandres når man måtte ønske det.

VIKTIG: Alle de nærmeste pårørende regnes som én person på denne listen. Som nærmeste pårørende regnes foreldre, søsken, besteforeldre, ektefelle, samboer, registrert partner og barn.

Dette innebærer at det i realiteten vil være flere enn fire personer som har rett til å besøke den innsatte.

Begrensninger
Som hovedregel vil man ikke kunne besøke den innsatte dersom man tidligere er dømt for narkotikaforbrytelser. Dersom det har gått mer enn fem år siden domfellelsen og den besøkende ikke har vært innblandet i nye forhold etter dette, kan besøk likevel godtas.

For andre besøkende kan fengslet i visse tilfeller nekte besøk dersom det foreligger en konkret mistanke om at det vil skje noe ureglementert under besøket. Fengselet trenger ikke å oppgi grunnen for avslaget, dersom dette vil medføre at den innsatte eller besøkende får vite sikkerhetssensitiv informasjon. Dersom besøk blir nektet, kan både den innsatte og den besøkende klage på dette.