Hva er mislighold?

Utleier misligholder avtalen hvis han ikke gjør det han skal etter leieavtalen eller husleieloven.

Mislighold kan for eksempel være:

  • Leieobjekt er ikke i den stand som følger av avtalen eller loven
  • Utleier følger ikke opp sin vedlikeholdsplikt
  • Utleier opprettholder ikke ro og orden i eiendommen

Hva kan jeg gjøre hvis utleier misligholder avtalen?

Still krav til utleier om at han må følge avtalen. Dersom utleier fortsetter å misligholde avtalen kan du gå frem på følgende måter:

  • Kreve leieavslag
  • Ved vesentlig mislighold kan du kreve heving
  • Kreve erstatning hvis du har lidt et økonomisk tap