Besøk til innsatte er regulert av lov om straffegjennomføring § 31 og tilhørende forskrift.

Den innsatte har rett på besøk av sine nærmeste og andre personer som har betydning for den innsatte. Det skal som hovedregel foretas kontroll med besøket. I visse tilfeller kan besøk nektes.

Det er vanlig med minimum ett besøk i uka. Innsatte har krav på at besøket kan vare minst én time. Det er imidlertid anledning til å søke om utvidet besøkstid dersom det er behov for det. Spesielle forhold kan gi grunnlag for utvidet besøkstid, for eksempel lang reisevei. Kontakt det aktuelle fengsel for nærmere informasjon om utvidet besøkstid.

Besøk kan ikke nektes grunnet bemanningsforhold. Dersom besøket ikke kan gjennomføres på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte kan det utsettes, men ikke avlyses.