Er alt jeg og min tidligere samboer kjøpte under samboerskapet i sameie mellom oss?

  • Nei, tvert imot. I utgangspunktet er dere bare sameiere dersom dere har avtalt dette eller dere har anskaffet noe i fellesskap.

Jeg sliter økonomisk etter samlivsbruddet. Kan jeg kreve penger av min tidligere samboer for å klare meg?

  • Nei. Din tidligere samboer er i utgangspunktet ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske problemer du har etter samboerskapet. Samboere har i utgangspunktet heller ingen forsørgerplikt for hverandre under samboerskapet.

Min tidligere samboer bodde gratis hos meg under hele samboerskapet. Kan jeg nå kreve husleie for denne perioden?

  • Nei. Dette måtte dere i så fall ha avtalt ved inngåelse av eller under samboerskapet.

Min tidligere samboer var arbeidsledig under samboerskapet, og jeg betalte derfor for alt. Kan jeg kreve noe tilbake av min tidligere samboer nå i ettertid?

  • Nei. Dette måtte også i utgangspunktet vært avtalt.

Min tidligere samboer brukte hele sin inntekt til å nedbetale lånet på huset han/hun eier. Jeg brukte hele min inntekt til å dekke husstandens daglige utgifter. Nå sitter min tidligere samboer igjen med et fullstendig nedbetalt hus, mens jeg sitter igjen med ingenting. Kan jeg kreve penger av min tidligere samboer som kompensasjon for dette?

  • Dette er en felle mange går i, og svaret er i utgangspunktet nei. Samboere må tenke godt gjennom hvordan de ønsker å fordele ugiftene under samlivet for ikke å ende i slike situasjoner ved samlivets opphør. Det er for sent å tenke på dette først når samlivet er over. Man kan imidlertid lett sikre seg mot slike situasjonerved å inngå en samboeravtale når man flytter sammen.

Jeg pusset opp huset til min tidligere samboer. Kan jeg kreve betaling for dette nå i ettertid?

  • Nei. Med mindre dere har avtalt noe annet, er det ikke grunnlag for å tilbakeføre slike utgifter.

Ved markant urettferdighet kan det i unntakstilfeller bli tale om en utjevning gjennom et vederlagskrav, se artikkel om dette.