NAV – http://www.nav.no
Det er flere måter å finner frem til relevant informasjon på NAVs hjemmeside.

1. Trykk på hovedfanen «Person» på NAVs forside. Her finner du hovedkategoriene «Arbeid», «Familie», «Pensjon», «Hjelpemidler» og «Flere tema». I tillegg er de vanligste temaene listet opp under ver hovedkategori.

2. Nederst på forsiden til NAV er innholdet på NAVs hjemmesider kategorisert alfabetisk. Trykk på en av bokstavene for å komme til stikkord. Dette er en rask måte å finne frem til den informasjonen man er på jakt etter.

3. Fritekstsøk øverst til høyre på forsiden.

Lover, forskrifter og rundskrivhttp://www.nav.no/rettskildene
NAV har samlet relevant informasjon om lov og regler på ovennevnte link.  Øverst finner du nedtrekksmenyen «Folketrygdloven». Her finner du alle kapitlene i folketrygdloven. Velg det kapittelet du ønsker å se. Lovteksten får du frem ved å trykke på den enkelte paragrafen. Der forskrifter eller rundskriv er tilgjengelig, markeres dette henholdsvis med blå og oransje farge. For andre aktuelle lover, trykk på nedtrekksmenyen merket «Hovednummer» øverst på siden.

HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) – http://www.helfo.no
Noen fagområder som tidligere hørte under NAV, er nå overfør til HELFO. HELFO har ansvar for blant annet:

  • bestilling av helsetrygdkort
  • valg og bytte av fastlege
  • spørsmål om frikort og bestilling av egenandelsoversikt
  • brutt behandlingsfrist i helsevesenet (HELFO pasientformidling)

Trygderetten – http://www.trygderetten.no
Øverste ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål. NAV Klageinstans og HELFO er ankemotpart. For mer detaljert informasjon om klageprosessen i NAV, se artikkelen «Klagefrister, klageprosess og saksomkostninger».

Fylkesmannen – http://fylkesmannen.no/default.htm
Klageinstans i saker om blant annet økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Sivilombudsmannen – www.sivilombudsmannen.no
Sivilombudsmannen  behandler klager som gjelder både kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltningsorganer.