Dersom arvelater er gift, skal ektefellen arve 1/4 av formuen, denne skal likevel tilsvare minimum 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og kalles minstearv. Folketrygdens grunnbeløp endres hvert år i mai måned. Grunnbeløpet er pr mai 2015 på kr 90 068,- slik at ektefellens minimumsarv er på kr 360 272,-. Denne arveretten går foran livsarvingenes rett til arv.

Dersom nærmeste arvinger er foreldre, søsken eller søskens avkom er minstearven på minimum 6 ganger G, kr 540 408,- pr. mai 2015.

Har ikke arvelater barn, foreldre søsken eller avkom etter søsken, arver ektefellen alt.

Ektefellens arverett på 1/4 eller 1/6 av formuen kan begrenses i testamente, så lenge ektefellen er informert om testamentets innhold før arvelater dør. Minimumsarven på 4 eller 6 G kan derimot ikke begrenses i testament.