Ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen i ekteskapet. I ektepakt avtaler ektefellene hvordan formuen skal fordeles ved en eventuell separasjon/skilsmisse. Dersom avtalen skal være gyldig må den følge nærmere angitte formkrav.

Formkravene finnes i ekteskapsloven § 54 og sier for det første at en ektepakt må inngås skriftlig. Etter at avtalen er skrevet må ektefellene samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten kun er til fordel for en av ektefellene er den gyldig selv om denne ikke skriver under.