Ferieloven får anvendelse også for permitterte arbeidstakere. Dette innebærer at ferie avvikles som normalt og ikke regnes som permitteringstid. Arbeidstaker vil dermed ha krav på feriepenger opptjent i kalenderåret før ferieavvikling.

Arbeidsgiver kan pålegge deg å avvikle ferie i permitteringsperioden, dog innenfor rammene av ferieloven.